884G פרולייזר 4D – בתוספת קרן ירוקה אופקית 360°

מאפיינים

 • 2 קרני לייזר אופקיות 360°
 • 2 קרני לייזר אנכיות 360°
 • דיוק: 0.15 מ"מ/מ'
 • פילוס עצמי עד 4°
 • פילוס ידני לסימון שיפועים
 • טווח לייזר:
  בתוך מבנה 30 מ'.
  בחוץ עם גלאי 70 מ'.
 • מחוון "אי איזון"
 • תבריג לחצובה "5/8 ,"1/4
 • IP54 עמיד במים ואבק

יישומים

יישומים

 • התקנת אריחים, ארונות, משקופים
 • התקנת פרגולות, גדרות, שערים
 • התקנת תקרות אקוסטיות
 • פילוס שקעי חשמל, אינסטלציה
 • פילוס שיפועים למדרגות, מסילות וגגות

דף מוצר

מדריך למשתמש

עוד בקטגוריה