875GS פרולייזר – 5 קווים ירוק

מאפיינים

 • 5 קווי לייזר (1 אופקי ו-4 אנכיים) עם הצטלבות בחזית, על התקרה ונקודת אנך
 • טווח לייזר:

בתוך מבנה עד 30 מ'

בשטח פתוח עד 60 מ' (עם גלאי)

 • דיוק 0.2 : מ"מ/מ'
 • טווח פילוס עצמי ±2.5°
 • התראת "אי-איזון "קולית וויזואלית
 • מצב ידני לסימון שיפועים
 • תבריג לחצובה "5/8
 • שקע חיבור MICRO USB לטעינת הסוללה
 • סוללת ליתיום
 • הסט כולל: משקפי איתור קרן, סוללת ליתיום נטענת ,מטרת לייזר, מזוודה קשיחה

יישומים

 • התקנת תקרות אקוסטיות
 • מסגור ויישור חלונות, דלתות,שקעים ואינסטלציה
 • התקנת קיר גבס ובניית פרגולות

אופציות

875S סט כולל:

 • משקפי איתור קרן
 • סוללת ליתיום נטענת
 • מטרת לייזר
 • חצובה
 • מזוודה קשיחה

מדריך למשתמש

עוד בקטגוריה