DIGIMAN 985D פלס דיגיטלי מקצועי

מאפיינים

 • פלס דיגיטלי מקצועי עם עינית פלסקופ דו כיוונית
 • דיוק מדידה 0.1° ב-0° וב-90°
 • דיוק מדידה 0.2°
 • דיוק מדידת העינית 0.5 מ"מ/מ'
 • תצוגה מתהפכת ב-180°
 • צפצוף ב- 90°, 45°, 0°
 • אפשרות לכיול ידני
 • פרופיל אלומניום משוך
 • אפשרות קריאה במעלות ובאחוזים
 • 2 שטחי מדידה מכורסמים
 • לחצני סיליקון עמידים
 • צג LCD מואר ונוח לקריאה ב-45°
 • 2 עיניות אקרליות גדולות
 • עיניות מודבקות בדבק אפוקסי
 • אחריות לכל החיים לעיניות
 • ידיות "ארגוגריפ" ייחודיות
 • פקקי גומי דו-קומפוננטי
 • מגנטים רק לאורכים 60, 120 ס"מ

יישומים

התקנת ארונות ומטבחים

התקנת מדרגות, רמפות לנחים, שיפועים מיוחדים

מפרט

אורכים:

 • 25 ס"מ
 • 60 ס"מ
 • 120 ס"מ

דף מוצר

מדריך למשתמש

אופציות

אורכים:

 • 25 ס"מ
 • 60 ס"מ
 • 120 ס"מ
 • מגנטי: 60, 120 ס"מ

עוד בקטגוריה זו