בקפרו יודעים: שימוש בכלים נכונים זה ההבדל בין עבודה להצלחה.

כלי הסימון והמדידה המסורתיים והחדשניים של קפרו, המתוכננים לעבודה מהירה ומדוייקת יותר, מועדפים בעולם המקצועי.